Majoittuminen

Leiriläiset majoittuvat leirin aikana koulumajoituksessa. Vanhempien ja tukijoukkojen majoitusvaihtoehdoista löytyy tietoa Vanhemmille -otsikon alta. 

Kansliat ja ruokailu sijaitsevat Winnovassa.

Koulumajoituskohteet ovat: