Kilpailu

ETENEE-LEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Etenee-leirillä pelataan F- ja G-ikäisissä virallisilla Naperosäännöillä.

1§ ARVONTA

 • Jokaisessa leiriottelussa lyöntijärjestys arvotaan ennen ensimmäistä vuoroparia.

2§ OTTELUAIKA

 • F- ja G-juniorit pelaavat 2 vuoroparia (G-pienpelissä 40 min + tasoittava vuoro).
 • Ottelun keskeytys PPL läntisen alueen aluesarjan kilpailumääräysten mukaisesti (vähintään 20 juoksun ero ja kaksi vuoroparia pelattuna). Jos ottelua on pelattu yli 50 min ja juoksuero on yli 20 juoksua, ottelu keskeytetään, vaikka kahden vuoroparin ehto ei täyttyisikään.

3§ VÄLINEET

 • Ottelut pelataan virallisilla välineillä.
 • Etenee-leirillä päänsuojuksen käyttäminen on pakollista kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. Sisäpelaajan rikkoessa käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos päänsuojus tahattomasti putoaa, on juoksijalla oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman päänsuojusta. Päänsuojuksen käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus.

4§ JOKERIPELAAJAT

 • Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa.
 • Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden kerran.
 • Kaikissa otteluissa (pois lukien pienpelisarja) pelaajavaihdot tehdään ensimmäisen vuoroparin jälkeen. Jokainen ottelussa pöytäkirjaan merkitty pelaaja pelaa vähintään yhden vuoroparin ulkopelissä.
 • Pöytäkirjaan voi merkitä kerralla enintään 12 pelaajaa. Joukkueen koostumusta voi muuttaa kesken ottelun, jos pelaajia on enemmän kuin 12.

5§ TAUOT, AIKALISÄT JA OTTELUAIKA

 • Leiriotteluissa ei vietetä taukoja tai aikalisiä.
 • Myöskään kunniajuoksun jälkeen ottelua ei vihelletä poikki.
 • Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin. Otteluaikaa mittaa pelituomari. Tuomarin on puututtava selvään ajan pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on oikeus antaa lisäaikaa.

6§ KYSYMYS- JA HARHAHEITOLLA ETENEMINEN

 • Kysymysheitolla ei saa edetä.
 • Harhaheitolla saa edetä yhden pesän yli.

 

 

 

 

7§  VAPAATAIVAL

 • G-ikäisten sarjoissa kahdesta saman lyöjän saamasta väärästä syötöstä saa kärkietenijä vapaataivaloikeuden tai lyöjä vapaataivaloikeuden ykköselle. Tämän jälkeen lyöjälle tulevat väärät syötöt ovat mitättömiä.
 • F-ikäisillä noudatetaan normaaleja syöttösääntöjä.

 

8§ PELINJOHTAMINEN

 • Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi.
 • Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta.

 

9§ PÖYTÄKIRJAT

 • Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. Ottelun jälkeen molempien joukkueiden pelinjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan allekirjoituksellaan ja tuomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Huomautukset ja valitukset kirjataan pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.

10§ VALITUKSET

 • Valitukset käsittelee ja ratkaisee leirin johtoryhmä, johon kuuluvat kilpailupäällikkö, leirin johtaja ja leiritoimikunnan puheenjohtaja.
 • Vastalauseen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan välittömästi ottelun päätyttyä, ennen vastalauseen käsittelyä. Mikäli vastalausemaksua ei makseta, vastalausetta ei oteta käsittelyyn. Vastalausemaksu palautetaan valittajalle, mikäli vastalause hyväksytään.

11§ JÄRJESTYS SARJASSA

 • F- ja G-junioreissa ei laadita paremmuusjärjestystä (sarjataulukkoa) eikä jaeta leirimestaruutta tai muita sijoituksia.

12§ TUOMARIT

 • Leiriottelut tuomitsevat tuomarileiriläiset. Tarvittavat muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää järjestelyvuorossa oleva joukkue.

13§ RANGAISTUKSET

 • Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen. Lisäksi pelituomari on velvollinen tekemään kirjallisen raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli - tai ottelurangaistus.
 • Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan.
 • Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus antaa lisärangaistuksia, poistaa tai lieventää pelitapahtumissa annettuja rangaistuksia.

14§ RAJOITUKSET

 • Leirin kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan ennen leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain (tai muuten lähekkäin) ja pallo joutuu vierekkäiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:
  • Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kun tilanne on pelattu ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.
  • Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, jatkuu peli normaalisti ilman rajoituksia.

15§ YLI-IKÄISYYS

 • Aluesarjoihin myönnetyt yli-ikäisyysluvat ovat voimassa myös Etenee-leirillä F-ikäisten sarjoissa.

Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain (tai muuten lähekkäin) ja pallo joutuu vierekkäiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:

 • Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kun tilanne on pelattu ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.
 • Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, jatkuu peli normaalisti ilman rajoituksia.

 

Etenee-leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.