Kilpailu

ETENEE-LEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Etenee-leirillä pelataan virallisilla pesäpallon säännöillä ja PPL:n kilpailumääräyksillä. Alla listaus alueleirillä voimassa olevista poikkeuksista.

 

1§ OTTELUAIKA

 • E- ja D-juniorit pelaavat 40 minuuttia + tasoittavan vuoron.

 • E-junioreiden kilpasarjan peleissä vuoronvaihto tapahtuu, kun 3 pelaajaa on palanut.

 • E-junioreiden pelisarjan ottelut pelataan kaikki pelaa -säännöillä.

 • Sarjojen mitalipeleissä siirrytään mahdollisessa tasatilanteessa suoraan kotiutuslyöntikilpailuun, mikä pelataan alusta alkaen kolmella parilla.

 • Ottelun keskeytys PPL läntisen alueen aluesarjan kilpailumääräysten mukaisesti (vähintään 20 juoksun ero ja kaksi vuoroparia pelattuna). Jos ottelua on pelattu yli 50 min ja juoksuero on yli 20 juoksua, ottelu keskeytetään, vaikka kahden vuoroparin ehto ei täyttyisikään.

2§ VÄLINEET

 • Ottelut pelataan virallisilla välineillä.

 • Etenee-leirillä päänsuojuksen käyttäminen on pakollista. Leukahihna on oltava kiinni. Kaikkien sisäpelaajien on käytettävä päänsuojusta. Ulkokentällä lukkarin ja kopparin ei ole pakko käyttää päänsuojusta D-junioreissa, mutta nuoremmissa ikäluokissa päänsuojusta pitää käyttää ulkopelissä kaikilla pelipaikoilla (myös lukkari ja kopparit). Sisäpelaajan rikkoessa käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos päänsuojus tahattomasti putoaa, on juoksijalla oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman päänsuojusta. Päänsuojuksen käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus.

3§ JOKERIPELAAJAT

 • Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa.

 • Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden kerran.

 • Jokeripelaajilla on velvoite toimia ulkopelissä pallopoikina D- ja E-junioreissa.

4§ TAUOT, AIKALISÄT JA OTTELUAIKA

 • Leirin sarjaotteluissa ei vietetä taukoja tai aikalisiä.

 • Myöskään kunniajuoksun jälkeen ottelua ei vihelletä poikki.

 • Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin. Otteluaikaa mittaa pelituomari. Tuomarin on puututtava selvään ajan pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on oikeus antaa lisäaikaa.

5§ PÖYTÄKIRJAT

 • Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. Ottelun jälkeen molempien joukkueiden pelinjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan allekirjoituksellaan ja tuomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Huomautukset ja valitukset kirjataan pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.

6§ VALITUKSET

 • Valitukset käsittelee ja ratkaisee leirin johtoryhmä, johon kuuluvat kilpailupäällikkö, leirin johtaja ja leiritoimikunnan puheenjohtaja.

 • Vastalauseen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan välittömästi ottelun päätyttyä, ennen vastalauseen käsittelyä. Mikäli vastalausemaksua ei makseta, vastalausetta ei oteta käsittelyyn. Vastalausemaksu palautetaan valittajalle, mikäli vastalause hyväksytään.

7§ JÄRJESTYS SARJASSA

 • Yksinkertaisena sarjana pelattavassa sarjassa lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä joukkueen hyväksi.

 • Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, ratkeaa sijoitus keskinäisten otteluiden perusteella seuraavasti:

 1. Keskinäisten otteluiden pisteet

 2. Keskinäisten otteluiden juoksuero

 3. Keskinäisissä otteluissa saadut juoksut

 4. Kaikkien otteluiden juoksuero

 5. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut

 6. Arpa

8§ TUOMARIT

 • Leiriottelut tuomitsevat tuomarileiriläiset. Tarvittavat muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää järjestelyvuorossa oleva joukkue. Ottelun sääntömääräistä kulkua valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä.

9§ RANGAISTUKSET

 • Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen. Lisäksi pelituomari on velvollinen tekemään kirjallisen raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli - tai ottelurangaistus.

 • Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan.

 • Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus antaa lisärangaistuksia, poistaa tai lieventää pelitapahtumissa annettuja rangaistuksia.

10§ RAJOITUKSET

 • Leirin kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan ennen leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain (tai muuten lähekkäin) ja pallo joutuu vierekkäiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:

 • Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kun tilanne on pelattu ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.

 • Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, jatkuu peli normaalisti ilman rajoituksia.

11§ YLI-IKÄISYYS

 • Aluesarjoihin myönnetyt yli-ikäisyysluvat ovat voimassa myös Etenee-leirillä.

12§ PELITAPA

 • D- ja E-junioreiden sarjoissa pyritään järjestämään peli- ja kilpasarja erikseen mikäli ilmoittautuneita joukkueita ilmoittautuu vähintään 12.

 

Etenee-leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.