Kilpailu

ETENEE-LEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2020 D-E

 

Leirillä pelataan virallisilla pesäpallon säännöillä ja PPL:n kilpailumääräyksillä.

 

MITALIT


Leirillä kilpasarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Pelisarjoissa mitaleita ei jaeta. Pelisarjassa ensimmäiseksi sijoittunut joukkue on tulosluettelossa kilpasarjassa viimeiseksi sijoittuneen joukkueen jälkeen.

 

LEIRIPASSI


Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi leiripassi vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista toisen on oltava täysi-ikäinen.

 

YLIVOIMAINEN OTTELU

Mikäli ottelussa syntyy vähintään 20 juoksun ero tasoittavalla vuoroparilla toisessa vuoroparissa, pelattava ottelu päättyy välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. Peli ei voi päättyä aloittavalla vuoroparilla, vaikka 20:n juoksun ero syntyisikin. Toisen vuoroparin jälkeen peli voi päättyä myös aloittavalla vuoroparilla.

 

KOULUTUSVAATIMUKSET

Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. Tämän leirin koulutusvaatimuksena on suoritettu 1-taso (tai suoritettu JPVT).

 

VÄLINEET

Ottelut pelataan virallisilla välineillä.

Leirillä kypärän käyttäminen on pakollista. Leukahihna on oltava kiinni. Kaikkien sisäpelaajien on käytettävä kypärää. Sisäpelaajan rikkoessa käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos kypärä tahattomasti putoaa, on juoksijalla oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman kypärää. Kypärän käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus.

 

YLI-IKÄISYYS

Alueleirien yli-ikäisyysluvat haetaan samalla nettilomakkeella kuin aluesarjojen yli-ikäisyysluvat. Yli-ikäinen pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina.

 

TUOMARIVELVOITTEET

Jos seuralta osallistuu leirille yksi tai kaksi joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille yksi tuomari.

Jos seuralta osallistuu leirille kolme tai neljä joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille kaksi tuomaria.

Jos seuralta osallistuu leirille viisi tai useampia joukkueita, tulee seuran tuoda leirille kolme tuomaria.

Mikäli seura ei noudata tuomarivelvoitetta, laskutetaan seuraa yhdellä ylimääräisellä leiripassilla puuttuvaa tuomaria kohti.

 

Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite.

 

TUOMARIT

Leiriottelut tuomitsevat tuomarileiriläiset. Tarvittavat muut tuomarit ja toimihenkilöt järjestää järjestelyvuorossa oleva joukkue. Mikäli ottelussa on tuomaritarkkailija niin hänellä on oikeus puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä.

 

JÄRJESTELYVUOROT

Kesällä 2020 Kankaanpään Etenee-leirillä E-ikäisten sarjoissa pilotoidaan järjestelyvuoroja seuraavalla tavalla:

Leirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukkueet. Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin, tulostaulunhoitajan ja takarajatuomarin. Vierasjoukkue nimeää kakkos- ja kolmostuomarin. Kotijoukkueen tehtävä on ilmoittaa ottelun lopputulos pesistulospalveluun tulospalveluohjeen mukaisesti.

D-ikäisissä nimetään joukkueet järjestelyvuoroihin. Järjestelyvuorossa oleva joukkue ilmoittaa ottelun lopputuloksen pesistulospalveluun tulospalveluohjeen mukaisesti.

 

OTTELUAIKA

Etenee-leirillä peliaika kaikissa sarjoissa on 40 minuuttia + tasoittava vuoro.

E-junioreiden kilpasarjan sekä D-junioreiden peleissä vuoronvaihto tapahtuu, kun 3 pelaajaa on palanut.

Sarjojen mitalipeleissä siirrytään mahdollisessa tasatilanteessa suoraan kotiutuslyöntikilpailuun, mikä pelataan alusta alkaen kolmella parilla.

 

E-IKÄISTEN PELISARJOJEN POIKKEUSSÄÄNNÖT

Leirillä vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet kerran lyöntivuorossa tai viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana. 


Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot etenevät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti. Myös tässä tilanteessa jokerit lyövät vain kerran vuoroparin aikana.

 

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.

Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi.

Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta.

 

JOKERIPELAAJAT

Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa.

Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden lyöntivuoron verran.

 

PALLOHENKILÖVELVOITE

Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.

 

TAUOT, AIKALISÄT JA OTTELUAIKA

Leiriotteluissa ei vietetä taukoja tai aikalisiä. Myöskään kunniajuoksun jälkeen ottelua ei vihelletä poikki.

Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin. Otteluaikaa mittaa pelituomari. Tuomarin on puututtava selvään ajan pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on oikeus antaa lisäaikaa.

 

PÖYTÄKIRJAT

Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. Ottelun jälkeen molempien joukkueiden pelinjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan allekirjoituksellaan ja tuomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Huomautukset ja valitukset kirjataan pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.

 

VALITUS OTTELUN KULUSTA

Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.4) käsittelee välittömästi leirin kilpailun johtoryhmä, jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliitolle.

 

Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan

välittömästi ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään.

JÄRJESTYS SARJASSA

Leirillä yksin- tai kaksinkertaisena sarjana pelattavassa sarjassa lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä joukkueen hyväksi.

Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, ratkeaa sijoitus keskinäisten otteluiden perusteella seuraavasti:

  1. Keskinäisten otteluiden pisteet
  2. Keskinäisten otteluiden juoksuero
  3. Keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut
  4. Kaikkien otteluiden juoksuero
  5. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
  6. Arpa

 

RANGAISTUKSET

Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan.

Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle ja tuomaripäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen.   

Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus.


Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa Pesäpalloliiton operatiivinen johtoryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n operatiivisen johtoryhmän toimivallan ylittyessä, asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. asiaa käsittelevä PPL:n kurinpitoelin toisin määrää.

 

RAJOITUKSET

Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:

  • Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu

ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.

  • Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.

 

PELITAPA

  • D- ja E-junioreiden sarjoissa pyritään järjestämään peli- ja kilpasarja erikseen, jos joukkueita on molempiin sarjoihin tarpeeksi. Leirin kilpailun johtoryhmä tekee päätökset sarjoista hyvissä ajoin ennen leiriä ilmoittautumisen päätyttyä.  

 

Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.