Kilpailu

ALUELEIRIEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET LÖYDÄT TÄÄLTÄ

D- JA E-IKÄISTEN ALUELEIRIEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Leirillä pelataan virallisilla pesäpallon säännöillä ja PPL:n kilpailumääräyksillä.

 

OTTELUAIKA, TAUOT JA AIKALISÄT

Otteluaika E-ikäisten pelisarjassa on 2 vuoroparia. E-ikäisten kilpasarjassa ja D-ikäisten sarjoissa otteluaika on 3 vuoroparia. Viimeistä tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva joukkue on voittanut ottelun. Jos viimeistä tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee voittojuoksun, ottelu lopetetaan siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Aikalisiä ei sallita otteluissa. Sarjojen mitalipeleissä siirrytään mahdollisessa tasatilanteessa suoraan kotiutuslyöntikilpailuun, mikä pelataan alusta alkaen kolmella parilla.

 

MITALIT

Leirillä kilpasarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Pelisarjoissa mitaleita ei jaeta. Pelisarjassa ensimmäiseksi sijoittunut joukkue on tulosluettelossa kilpasarjassa viimeiseksi sijoittuneen joukkueen jälkeen. LEIRIPASSI Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi leiripassi vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista toisen on oltava täysi-ikäinen.

 

KOULUTUSVAATIMUKSET

Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. D-E -ikäisten alueleirien koulutusvaatimuksena on suoritettu 1-taso (Demopäivä, Pesäpallovalmentamisen ydinasioita, Vastuullisen valmentajan verkkokurssi, Toimiva joukkue, Valmentaja lapsen kehitysvaiheissa)

 

JUOKSUERO

Mikäli ottelussa syntyy toisen vuoroparin tasoittavalla vuorolla 20 juoksun ero tai kahden vuoroparin jälkeen syntyy vähintään 20 juoksun ero aloittavalla tai tasoittavalla vuorolla, päättyy pelattava ottelu välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.

 

KYPÄRÄN KÄYTTÖ

Leirillä kypärän käyttäminen on pakollista kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. Kypärän käyttöpakko alkaa joukkueiden alkulämmittelystä. Leukahihna on oltava kiinni. Sisäpelaajan rikkoessa käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos kypärä tahattomasti putoaa, on juoksijalla oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman kypärää. Kypärän käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus.

 

YLI-IKÄISYYS

D-E-ikäisten alueleireillä on voimassa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollistaa maksimissaan kahden (2) korkeintaan yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan pelaamisen ottelua kohden Pelaajalle tulee hakea yli-ikäisyyslupa tulospalvelussa, pelaajien hallinnassa, jonne tulee myös tieto hyväksytystä luvasta. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina.

 

JOUKKUEIDEN YHDISTÄMISOIKEUS LEIRILLE

Leirille voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on ilmoitettava leirin järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia kolmesta (3) eri seurasta.

 

TUOMARIT

Leiriottelut tuomitsevat leirituomarit. Mikäli ottelussa on tuomaritarkkailija niin hänellä on oikeus puuttua tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä. Leirin tuomaritoimintaa koskevat rangaistukset toimitetaan välittömästi Pesäpalloliiton tuomaripäällikölle.

 

TUOMARIVELVOITTEET

Jos seuralta osallistuu leirille yksi tai kaksi joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille yksi tuomari. Jos seuralta osallistuu leirille kolme tai neljä joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille kaksi tuomaria. Jos seuralta osallistuu leirille viisi tai useampia joukkueita, tulee seuran tuoda leirille kolme tuomaria. Mikäli seura ei noudata tuomarivelvoitetta, laskutetaan seuraa yhdellä ylimääräisellä leiripassilla puuttuvaa tuomaria kohti. Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite. Poikkeuksena 2023 Pohjoisen alueen leirit: yksi tuomari / joukkue.

 

JÄRJESTELYVUOROT

E-ikäisten otteluihin ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukkueet. Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin, kakkos- ja takarajatuomarin. Vierasjoukkue nimeää kolmostuomarin ja tulostaulunhoitajan. D-ikäisten otteluihin nimetään järjestelevä joukkue.

 

VUORONVAIHTO

E-junioreiden kilpasarjan sekä D-junioreiden peleissä vuoronvaihto tapahtuu, kun 3 pelaajaa on palanut.

 

E-IKÄISTEN PELISARJOJEN POIKKEUSSÄÄNNÖT

Vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet kerran lyöntivuorossa tai viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana. Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot etenevät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti. Myös tässä tilanteessa jokerit lyövät vain kerran vuoroparin aikana. Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon. Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi. Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta.

 

JOKERIPELAAJAT

Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa. Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden lyöntivuoron verran.

 

PALLOHENKILÖVELVOITE

Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.

 

JOUKKUE

Leiriotteluissa joukkueen muodostavat enintään kaksi pelinjohtajaa ja enintään 12 pelaajaa (kts. myös pelisääntöjen liite, naperopesissäännöt § 7). Jokeripelaajilla tulee olla selvästi erottuva jokeritunnus (paita, liivi tai hihatunnus). Joukkueen koostumusta voi muuttaa ensimmäisen vuoroparin jälkeen, jos pelaajia on enemmän kuin 12.

 

VALITUS OTTELUN KULUSTA

Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.3) käsittelee välittömästi leirin kilpailun johtoryhmä, jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliitolle. Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan välittömästi ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään.

 

JÄRJESTYS SARJASSA

Leirillä yksin- tai kaksinkertaisena sarjana pelattavassa sarjassa lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä joukkueen hyväksi. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, ratkeaa sijoitus keskinäisten otteluiden perusteella seuraavasti:

1. Keskinäisten otteluiden pisteet
2. Keskinäisten otteluiden juoksuero
3. Keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut
4. Kaikkien otteluiden juoksuero
5. Kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
6. Arpa

 

RANGAISTUKSET

Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan. Pelituomari on velvollinen varmistamaan, että ottelussa annetut rangaistukset ja niiden syyt on merkitty oikein pöytäkirjaan.Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus. Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa Pesäpalloliiton kilpailun ohjausryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n kilpailun ohjausryhmä toimivallan ylittyessä, asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. asiaa käsittelevä PPL:n kurinpitoelin toisin määrää.

 

RAJOITUKSET

Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:

• Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.

• Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.

 

PELITAPA

D- ja E-junioreiden sarjoissa pyritään järjestämään peli- ja kilpasarja erikseen, jos joukkueita on molempiin sarjoihin tarpeeksi. Leirin kilpailun johtoryhmä tekee päätökset sarjoista hyvissä ajoin ennen leiriä ilmoittautumisen päätyttyä. Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.