Leirin turvallisuus

Leirin turvallisuus

ETENEE YHDESSÄ TURVALLISESTI

Kaikkien leirille osallistuvien yhteinen turvallisuustavoite on, että me kaikki leirillä olevat voimme nauttia olostamme leirin aikana ilman pelkoa turvattomuuden tunteesta.

Tämän vuoksi turvallisuudella on keskeinen merkitys jokaisen leiriläisen viihtyvyydelle ja siten koko leirin onnistumiselle.

Me järjestäjät tulemme tekemään kaikkemme leirin turvallisen läpiviemisen eteen.

 

TURVALLISUUS JA SEN VAIKUTUKSET

 • Muodostuu meidän kaikkien leirille osallistuvien omasta toiminnasta.
 • Varmistaa viihtyvyyden meille kaikille mukana olijoille.
 • Edellyttää, että me kaikki noudatamme leirille luotuja sääntöjä ja ohjeita.
 • Turvallisuusriskien ennakointi ja havaitseminen auttaa estämään uhkatilanteita ja onnettomuuksia, sekä parantaa valmiuksia toimia tällaisissa tilanteissa.

JOUKKUEEN TURVALLISUUSVASTAAVA

 • Keskustelee joukkueensa kanssa etukäteen leirinaikaisesta käyttäytymisestä ja muista turvallisuuteen liittyvistä säännöistä ja määräyksistä leirillä.
 • Vastaa joukkueensa turvallisesta toiminnasta koko leirin ajan mukaan lukien matkoista leirille ja takaisin.
 • Vastaa joukkueensa osalta alueleirille laaditun pelastussuunnitelman noudattamisesta.
 • Huolehtii joukkueen riittävistä ensiapuvälineistä ja niiden jatkuvasta mukana olosta.
 • Tietää joukkueensa jäsenten allergioista, sairauksista tai muusta terveyteen liittyvistä ongelmista ennen leiriä kuin myös leirin aikana.
 • Laatii ajantasaisen nimilistan joukkueensa jäsenistä yhteystietoineen ja toimittaa sen ennen leiriä leiriorganisaatiolle. Listassa on oltava myös turvallisuusvastaavan puhelinnumero, josta hänet tavoittaa koko leirin ajan.
 • Turvallisuusvastaava tietää joukkueensa pelaajien ja heidän huoltajiensa puhelinnumerot. Hän myös pyrkii olemaan tietoinen koko leirin ajan joukkueensa jäsenten sijainnista.
 • Tutustuu joukkueensa kanssa majoitustilaan ja sen turvalliseen käyttöön.
 • Tutustuu majoitustilan toimintaohjeisiin onnettomuustilanteissa. Selvittää majoitustilan hätäpoistumistiet, lähimmän alkusammutusvälineistön ja ensiapupisteen sijainnin.
 • Toimii joukkueensa yhteyshenkilönä kaikissa leirin turvallisuuteen liittyvissä asioissa auttaen omalta osaltaan parantamaan koko leirin turvallisuutta.

MAJOITUSTILAT

 • Tutustu majoitustilassa oleviin hätäilmoitus-, ensiapu- ja muihin ohjeisiin heti majoittuessasi.
 • Älä juokse, pelaa tai heittele mitään majoitusrakennuksessa.
 • Majoitustilassa avotulen teko (kynttilä tms.) ja esim. veden keittäminen (tai vastaava) on EHDOTTOMASTI kielletty.
 • Ethän koske majoitustilaan kuuluvaan irtaimistoon, laitteisiin tai välineisiin (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera, televisio jne.) tai availe tilassa olevia kaapistoja ja laatikostoja.
 • Lukitsethan majoitustilasi ovet ja ikkunat aina tilan jäädessä tyhjilleen.
 • Alä avaa majoitustilan palo- tai hätäuloskäyntiin tarkoitettuja ulko-ovia, jotka ovat suljettu leirin aikana.
 • Ethän päästä ketään ulkopuolista tai tuntematonta henkilöä majoitustilaan tai – rakennukseen.
 • Älä pakkaa esineitä tai tavaroita majoitusrakennuksen hätäpoistumistielle.
 • Muistathan huolehtia majoitustilan siisteydestä ja henkilökohtaisesta puhtaudestasi.
 • Ilmoitathan mahdolliset irtaimisto-, kulkuneuvo- tai kiinteistövahingoista heti leirijärjestäjille tai joukkueesi turvallisuusvastaavalle.
 • Piikillisten urheilujalkineiden käyttö majoitusrakennuksissa on EHDOTTOMASTI kielletty.
 • Pidäthän muutkin ulkojalkineet majoitustilan ulko-oven luona järjestyksessä ja kuljet sisällä ainoastaan sisäkingillä tai sukilla.
 • Anna muille mahdollisuus nukkumiseen

RUOKAILUSSA

 • Muista hyvä käsihygienia ennen ruokailuja (desinfiointiaineen käyttö).
 • Olet ilmoittanut järjestäjille mahdolliset ruoka-aineallergiasi.
 • Olet kohtelias kaikille ja ruokailet rauhallisesti
 • Ruokailun jälkeen palautat ruokailuvälineet tarjottimineen keräilypisteisiin.
 • Muista tervehtiä ja kiittää henkilökuntaa

PELIKENTILLÄ

 • Ethän pelaa sairaana tai loukkaantuneena.
 • Pidät itsesi lämpimänä riittävällä vaatetuksella ja liikunnalla.
 • Käytät turvallisia pelivälineitä.
 • Nautit otteluiden aikana riittävästi nestettä.
 • Noudatat tuomareiden antamia ohjeita ja määräyksiä.
 • Käyttäydyt rehdisti ja suvaitsevasti kaikkia pelaajia ja tuomareita kohtaan.
 • Arvostat ja kannustat kaikkien pelaajien hyviä suorituksia.
 • Et häiritse käynnissä olevaa ottelua omalla toiminnalla (esim. lämmittelyn aikana).
 • Huolehdit, että joukkueesi kattavat ensiapuvälineet ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla.

LIIKENTEESSÄ

 • Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin, sillä kiire tuo mukanaan onnettomuuksia.
 • Ajoneuvolla liikkuessasi muistat turvavyön käytön ja kuormaussäännöt.
 • Liikkuessasi ajoneuvolla tiealueen ulkopuolella (esim. majoitusrakennusten piha-alueet, pelikenttien pysäköintialueet) olet erityisen varovainen onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi.
 • Muistat kulkuneuvon pysäköintisäännöt niin majoitus- kuin pelikenttäalueilla.

LEIRIJUHLASSA 

 • Voit unohtaa pelit ja kilpailut ja keskittyä hauskanpitoon saadaksesi uusia ystäviä ja hienoja leirimuistoja.

VAPAA-AIKA

 • Kaikilla leirin pelaajilla tulee olla voimassa oleva PPL:n pelaajalisenssi. Lisenssin vakuutus kattaa vain peleissä, harjoituksissa ja matkalla tapahtuvat vahingot, joten vapaa-ajaksi tarvitaan lisäturvaa. Vapaa-ajan vahinkojen ja onnettomuuksien varalle leiriläisillä tulee olla henkilökohtaiset vapaa-ajan vakuutukset.

 

Ilmoita heti järjestäjille, jos havaitset leirin aikana jonkun järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan seikan!!!

Leirin pelastussuunnitelma

Meille kaikille leirille osallistuville on laadittu avuksi leirin pelastussuunnitelma. Siinä on kattavammat ohjeet oikeaan ja turvalliseen toimintaan leirin aikana.

Turvallista ja viihtyisää leiriä kaikille!

Terveisin,

Etenee-leirin organisaatio