Kilpailu

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2020 F-G

 

Leirillä pelataan F- ja G-ikäisissä virallisilla Naperosäännöillä.

 

MITALIT     

Leirillä jaetaan kaikille osallistumismitalit. Leirillä ei pelata sijoituksista.

 

LEIRIPASSI


Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi leiripassi vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista toisen on oltava täysi-ikäinen.

 

YLIVOIMAINEN OTTELU


Mikäli ottelussa syntyy vähintään 20 juoksun ero tasoittavalla vuoroparilla toisessa vuoroparissa, pelattava ottelu päättyy välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. Peli ei voi päättyä aloittavalla vuoroparilla, vaikka 20:n juoksun ero syntyisikin. Toisen vuoroparin jälkeen peli voi päättyä myös aloittavalla vuoroparilla.

 

KOULUTUSVAATIMUKSET

Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. Tämän leirin koulutusvaatimuksena on suoritettu 1-tason koulutuskokonaisuus ”Toimiva joukkue” (tai suoritettu PML).

 

VÄLINEET

Ottelut pelataan virallisilla välineillä.

F- ja G-ikäisten sarjoissa mailan maksimipituus on 90 cm.

Leirillä kypärän käyttäminen on pakollista kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. Sisäpelaajan rikkoessa käyttöpakkoa, tuomitaan laiminlyönnistä tekninen palo. Jos kypärä tahattomasti putoaa, on juoksijalla oikeus jatkaa lopulliseen ratkaisuun ilman kypärää. Kypärän käyttöpakon laiminlyönnistä tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja toistuessa varoitus.

 

YLI-IKÄISYYS

Alueleirien yli-ikäisyysluvat haetaan samalla nettilomakkeella kuin aluesarjojen yli-ikäisyysluvat. Yli-ikäinen pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina.

Yli-ikäisyyssääntö ei ole voimassa G- ikäisten sarjoissa. Myöskään G-ikäisten pienpelisarjassa joukkue ei voi peluuttaa yli-ikäistä pelaajaa. 

 

PELAAJIEN LAINAAMINEN

Leirillä sallitaan pelaajien lainaaminen joukkueesta toiseen, mikäli se on pelaajien määrän suhteen perusteltua. Luvan saamisen edellytyksenä on ennalta tehdyn peluutussuunnitelman hyväksyttäminen ja toimittaminen leirin kilpailun johtoryhmälle, joka valvoo suunnitelman toteutumista. Lainapelaaja merkitään pöytäkirjaan ”L”-merkinnällä. Mikäli asiassa havaitaan väärinkäytöksiä, on leirin kilpailun johtoryhmällä oikeus peruuttaa myönnetty lupa.

 

TUOMARIVELVOITTEET

Jos seuralta osallistuu leirille yksi tai kaksi joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille yksi tuomari.

Jos seuralta osallistuu leirille kolme tai neljä joukkuetta, tulee seuran tuoda leirille kaksi tuomaria.

Jos seuralta osallistuu leirille viisi tai useampia joukkueita, tulee seuran tuoda leirille kolme tuomaria.

Mikäli seura ei noudata tuomarivelvoitetta, laskutetaan seuraa yhdellä ylimääräisellä leiripassilla puuttuvaa tuomaria kohti.
 

Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite.

 

ARVONTA

Jokaisessa leiriottelussa lyöntijärjestys arvotaan ennen ensimmäistä vuoroparia.

 

TUOMARIT

Leiriottelut tuomitsevat tuomarileiriläiset.

 

JÄRJESTELYVUOROT

Leirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat pelaavat joukkueet. Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin, tulostaulunhoitajan ja takarajatuomarin. Vierasjoukkue nimeää kakkos- ja kolmostuomarin. Kotijoukkueen tehtävä on ilmoittaa ottelun lopputulos pesistulospalveluun tulospalveluohjeen mukaisesti.

 

PELAAJAVAIHDOT

Kaikissa otteluissa (pois lukien pienpelisarja) pelaajavaihdot tehdään ensimmäisen vuoroparin jälkeen, tämän jälkeen vaihtoja ei tehdä kuin loukkaantumistapauksissa. Loukkaantuneen pelaajan voi vaihtaa takaisin numerolle 1-9 ainoastaan ensimmäisen vuoroparin jälkeen tapahtuvien pelaajavaihtojen yhteydessä. Jokainen ottelussa pöytäkirjaan merkitty pelaaja pelaa vähintään yhden vuoroparin ulkopelissä.

 

VUORONVAIHTO

Leirillä vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet kerran lyöntivuorossa tai viimeistään, kun kaikki pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana. 


Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu, kun molemmat joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa lyöntivuorot etenevät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti. Myös tässä tilanteessa jokerit lyövät vain kerran vuoroparin aikana.

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.

 

JOKERIPELAAJAT

Jokeripelaajan käyttö on sallittu kaikissa otteluissa.

Jokeripelaajat saavat lyödä vuoroparin aikana yhden lyöntivuoron verran.

Pöytäkirjaan voi merkitä kerralla enintään 12 pelaajaa. Joukkueen koostumusta voi muuttaa kesken ottelun, jos pelaajia on enemmän kuin 12.

 

TAUOT, AIKALISÄT JA OTTELUAIKA

Leiriotteluissa ei vietetä taukoja tai aikalisiä. Myöskään kunniajuoksun jälkeen ottelua ei vihelletä poikki.

Otteluaika on 2 vuoroparia. Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin.

 

KYSYMYS- JA HARHAHEITOLLA ETENEMINEN

Kysymysheitolla ja kysymysheitosta tulevalla harhaheitolla ei saa edetä. Etenemisoikeus alkaa syöttöhetkestä. 

Harhaheitolla saa edetä yhden pesän yli.

 

VAPAATAIVAL

G-ikäisten sarjoissa kahdesta saman lyöjän saamasta väärästä syötöstä saa kärkietenijä vapaataivaloikeuden tai lyöjä vapaataivaloikeuden ykköselle. Tämän jälkeen lyöjälle tulevat väärät syötöt ovat mitättömiä. Mitättömän syötön aikana voi edetä.

F-ikäisillä noudatetaan normaaleja syöttösääntöjä.

 

PELINJOHTAMINEN

Sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi.

Ulkovuorossa olevan joukkueen peliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta joukkueen molemmat pelinjohtajat, toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta.

 

PÖYTÄKIRJAT

Leiriotteluissa käytetään leiripöytäkirjaa. Ottelun jälkeen molempien joukkueiden pelinjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan allekirjoituksellaan ja tuomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Valitukset kirjataan pöytäkirjalomakkeeseen jatkotoimenpiteitä varten.

 

VALITUS OTTELUN KULUSTA

Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.4) käsittelee välittömästi leirin kilpailun johtoryhmä, jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.

Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan

välittömästi ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli valitus hyväksytään.
 

JÄRJESTYS SARJASSA

F- ja G-junioreissa ei laadita paremmuusjärjestystä (sarjataulukkoa) eikä jaeta leirimestaruutta tai muita sijoituksia.

 

RANGAISTUKSET

Kaikki rangaistukset merkitään ottelupöytäkirjaan.

Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin kilpailupäällikölle ja tuomaripäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen.   

Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus.

Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus antaa lisärangaistuksia, poistaa tai lieventää pelitapahtumissa annettuja rangaistuksia.

Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa Pesäpalloliiton operatiivinen johtoryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n operatiivisen johtoryhmän toimivallan ylittyessä, asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. asiaa käsittelevä PPL:n kurinpitoelin toisin määrää.

 

RAJOITUKSET

Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan seuraavasti:

  • Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu

ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut pelialueelta.

  • Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.

 

Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja toisia huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkun leiriin osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.